CHỌN HỌC NGHỀ

Những bài viết trong cuộc thi viết "Tôi chọn nghề" trên báo Tuổi Trẻ. Tác giả mong muốn được chia sẻ để nhiều phụ huynh, học sinh được biết và có thêm động lực trong việc chọn nghề, học nghề. 

1. Đường thoát nghèo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét