Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

NHỮNG HIỂU LẦM VỀ HỌC NGHỀ?

Bạn muốn học nghề?

Bạn cần tìm hiểu về học nghề?

Bạn cho rằng, bạn đã biết về học nghề?

Bạn quan tâm và muốn có thông tin chính xác về học nghề?

...

Bạn cần hiểu đúng về học nghề để chọn học nghề vì hiện nay, đang có những hiểu lầm về học nghề.

Hiểu lầm 1: Học nghề không phải là học chính quy

Thực tế, phần lớn học nghề là học tập trung, toàn thời gian và bằng hoặc chứng chỉ nhận được không ghi hình thức đào tạo: Chính quy; Không chính quy; Từ xa; 

Hiểu lầm 2: Học nghề sẽ "có bằng cấp 3"

Thực tế, nếu tốt nghiệp THCS và chỉ đăng ký học nghề (hệ Trung cấp) thì nhận bằng Trung cấp. Khi người học có nguyện vọng học văn hóa THPT (Giáo dục thường xuyên) trong thời gian học nghề và thi đậu thì được nhận bằng THPT.

Hiểu lầm 3: Học nghề sẽ "hết đường" học tiếp

Thực tế, khi có bằng trung cấp và chứng nhận hoàn thành văn hóa cấp 3 hoặc bằng THPT thì đủ điều kiện học tiếp lên Cao đẳng. Và xong Cao đẳng, người học có nhu cầu sẽ học tiếp lên Đại học.

Hiểu lầm 4: Chỉ có học lực và đạo đức yếu, kém mới đi học nghề

Thực tế, rất nhiều người học xong THPT, thi đậu Đại học với số điểm cao, trường "top" đã chọn học nghề. Nhiều người khác đã bỏ Đại học để quay lại học nghề.

Hiểu lầm 5: Học nghề chỉ "làm thợ"

Thực tế, nếu học Đại học và tốt nghiệp cũng phải "đi từng bước", từ nhân viên đến lãnh đạo. Học nghề, hành nghề và nếu khởi nghiệp, làm chủ thì lúc đó đã trở thành nhà quản lý, lãnh đạo,...

Hiểu đúng sẽ có lựa chọn đúng và quyết định đúng, bạn nhé.

Bạn có thể xem Video Clip tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét