Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

LẬP KẾ HOẠCH (5W1H2C5M)

Có thể, bạn đã có 1 hoặc nhiều mục tiêu trong học tập. Tuy nhiên, nếu chỉ có mục tiêu và...để đó, thì không bao giờ bạn có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, bạn cần có kế hoạch và hành động, thực hiện theo kế hoạch mà bạn đã xây dựng.

Có nhiều cách để lập kế hoạch và bạn cũng có thể hình dung bạn cần phải làm gì, làm như thế nào. Bạn cũng có thể dùng sơ đồ tư duy để viết ra những ý chính và thực hiện. Và, tốt hơn, bạn nên theo công thức 5W1H2C5M để có kế hoạch rõ ràng, cụ thể.

5W (Why? Who? What? When? Where?)

Why? (Tại sao?): Bạn hãy tự trả lời, tại sao bạn cần phải lập kế hoạch này. Mỗi công việc đều nên cần có kế hoạch, bạn nhé. Và, bạn cần thấy được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch này.

Who? (Ai?): Ai sẽ là người cùng bạn thực hiện kế hoạch hay chỉ riêng bạn? Ai tham gia vào kế hoạch của bạn?

What? (Cái gì?): Kế hoạch của bạn để thực hiện công việc cụ thể là gì? Kế hoạch của bạn nhằm giải quyết vấn đề gì?

When? (Khi nào?): Khi nào bạn bắt tay vào để thực hiện kế hoạch? Bạn cần có thời gian cụ thể nhé, vì một ngày, bạn chỉ có 24 giờ mà thôi.

Where? (Ở đâu?): Bạn thực hiện kế hoạch ở đâu? Kế hoạch diễn ra ở đâu? Địa điểm để bạn thực hiện kế hoạch không kém phần quan trọng nhé. 

1H (How?)

How? (Như thế nào?): Kế hoạch đã có và bạn thực hiện như thế nào? Bằng cách nào để bạn có thể bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch?

2C (Check; Control)

Check (Kiểm tra): Kế hoạch đã có, nhưng khi bạn thực hiện, ai sẽ kiểm tra bạn và kế hoạch mà bạn đề ra? Thực hiện cần đi đôi với kiểm tra, bạn nhé.

Control (Kiểm soát): Việc thực hiện kế hoạch của bạn cũng cần phải có sự kiểm soát. Vậy, ai làm việc này, hay cũng chính là bạn?

5M (Money; Man; Method; Material; Machine)

Money (Tài chính): Nguồn tiền nào để bạn thực hiện kế hoạch? Rất nhiều việc, khi bạn thực hiện, bạn phải tính toán cả vấn đề tài chính.

Man (Nguồn nhân lực): Ai sẽ cùng bạn thực hiện kế hoạch và ai sẽ là người hỗ trợ bạn để thực hiện kế hoạch?

Method (Phương pháp): Để thực hiện kế hoạch này, cần tiến hành theo những phương pháp nào?

Material (Nguyên vật liệu): Khi thực hiện kế hoạch của bạn, bạn có cần đến nguyên vật liệu hay không?

Machine (Máy móc): Kế hoạch của bạn, có cần đến máy móc, trang thiết bị hay không?

Bạn càng có kế hoạch rõ ràng thì bạn càng dễ dàng thực hiện kế hoạch nhé.

Bạn xem Video Clip tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét