Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

KHỞI ĐỘNG 1 DOANH NGHIỆP

Khởi nghiệp để kinh doanh, để có doanh thu, để có doanh nghiệp,…và doanh nghiệp là mong muốn, là đích đến của nhiều người, trong đó, có thể có bạn.

Vậy, làm thế nào để có thể khởi động một doanh nghiệp?

1. Ý tưởng kinh doanh: trước hết, bạn cần có ý tưởng kinh doanh. Ý tưởng này, nên xuất phát từ nhu cầu xã hội, nên bắt đầu từ nhu cầu xã hội. Bạn tạo ra sản phẩm để phục vụ cộng đồng, bạn cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng. Cho nên, sản phẩm và dịch vụ phải gắn với cộng đồng.

Bài trước, bạn đã có một số thông tin cơ bản về ý tưởng kinh doanh. Ý tưởng không phải là những gì cao xa, mà là để giải quyết nhu cầu, “nỗi đau” và những sản phẩm, dịch vụ, đem lại hài lòng cho người dùng.

2. Giải pháp: doanh nghiệp của bạn mang lại các giải pháp, giải quyết các vấn đề mà chưa có doanh nghiệp nào giải quyết được. Hoặc cũng có thể, doanh nghiệp đó không thuộc trong khu vực của bạn.

Khách hàng hiện nay tìm mua các giải pháp để giải quyết những vấn đề mà họ đang gặp phải. Nếu bạn làm được, bạn sẽ thành công.

3. Thành lập doanh nghiệp: hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp không khó. Và, bạn có thể dễ dàng để thành lập 1 doanh nghiệp. Quan trọng là doanh nghiệp của bạn giải quyết vấn đề gì cho nhiều người.

Tại các sở kế hoạch và đầu tư, hoặc trên internet, bạn có thể tìm được thông tin về việc thành lập cơ sở sản xuất / cơ sở kinh doanh / doanh nghiệp. Bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện các giấy tờ theo những yêu cầu đã đề ra.

4. Hành động: đừng chần chứ nếu bạn đã có ý tưởng và muốn làm. Bạn làm ngay với sứ mệnh là vì khách hàng, vì người tiêu dùng, đem lại sự thân thiện với môi trường.

Bạn cần nêu được sứ mệnh và văn hóa của doanh nghiệp bạn. Những câu slogan, những công việc mà  bạn đang tiến hành, sẽ dần mang doanh nghiệp của bạn đến với khách hàng.

Tốt nghiệp, bạn có thể làm ở các doanh nghiệp và đó là làm thuê. Nếu bạn muốn làm chủ và tạo công việc cho không chỉ riêng bạn, bạn nên khởi nghiệp.

Chông gai và thách thức cho người trẻ, người còn ít kinh nghiệm như bạn là rất lớn. Nhưng, có thất bại mới có thành công. Nếu bạn chấp nhận dấn thân, bạn sẽ làm được và làm tốt.

Bạn nên xem doanh nghiệp là “đứa con” để tiếp tục xây dựng và phát triển.

Bạn xem Video Clip tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét