Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

MÔ HÌNH SWOT TRONG KINH DOANH

Khi kinh doanh, khởi nghiệp, bạn cần có kiến thức, chứ bạn không chỉ kinh doanh theo bạn bè hoặc cho rằng chỉ cần vốn là đủ. Có kiến thức để đi đúng, làm đúng và đạt được kết quả.

Trong kinh doanh, có rất nhiều mô hình và bạn cũng cần phải biết để áp dụng vào công việc. Một trong những mô hình đó là mô hình SWOT. Vậy, mô hình SWOT là gì?

1. S (strengths – điểm mạnh): như vậy, bạn cần phân tích điểm mạnh của chính bạn. Bạn có những điểm mạnh gì?

- Tính cách của bạn có gì nổi bật?

- Tài năng và kinh nghiệm của bạn đã có chưa?

Bạn cần phát huy những điểm mạnh mà bạn đã có.

2. W (weaknesses – điểm yếu): bên cạnh điểm mạnh, ai cũng có những điểm yếu và chắc bạn cũng vậy. Vậy, đâu là điểm yếu của chính bạn?

- Ví dụ, bạn nóng tính, đó có phải là điểm yếu của bạn không?

- Bạn nghe nói về kinh doanh online nhưng chưa có kinh nghiệm gì về mảng này?

Bạn cần khắc phục những điểm yếu đang tồn tại.

3. O (opportunities – cơ hội): cơ hội là những điều bên ngoài tác động vào bạn. Nếu bạn kinh doanh, bạn có những thuận lợi nào về thị trường, về nhu cầu mua sắm, sử dụng dịch vụ hiện nay?

Cơ hội cho bạn, cũng là thuận lợi cho bạn. Khi bạn xác định những cơ hội, bạn nên nắm bắt, tận dụng.

4. T (threats – thách thức, nguy cơ): đâu là những thách thức bên ngoài tác động vào bạn, nếu bạn kinh doanh, khởi nghiệp? Bạn cần vượt qua, khắc phục để có thể thành công.

Trước khi bắt đầu khởi nghiệp, kinh doanh, bạn cần phân tích theo mô hình này để phát huy hoặc khắc phục.

Khởi nghiệp là một hành trình và bạn cần đi từng bước để hoàn thiện. Khoảng 90% doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại và bạn đừng đi vào “vết xe đổ” đó.

Bạn nên tự suy ngẫm và đánh giá thật về chính bạn, trước khi bắt đầu.

Bạn xem Video Clip tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét