Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN

Trong học tập, trong công việc, trong cuộc sống,…bạn sẽ trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức. Thuận lợi là điều ai cũng muốn. Nhưng, khó khăn và thách thức luôn đi kèm với thuận lợi.

Bạn là chủ thể, là người chủ, người thực hiện. Cho nên, không ai khác mà là chính bạn phải vượt qua, tìm cách khắc phục những khó khăn, ít nhất là khó khăn trước mắt.

Để vượt qua được, chính bạn phải hiểu bạn và hành động vì bạn, vì công việc học tập của chính bạn, cũng như vì công việc và cuộc sống. Nếu bạn bỏ cuộc, xem như thất bại.

Vậy, tự nhìn lại, tự xem xét, tự đánh giá bản thân ở những điểm nào?

1. Kiến thức:

- Trong quá trình học nghề, bạn đã có được những kiến thức cơ bản và chuyên môn nào?

- Bạn có tự tin với kiến thức bạn đã có, hay phải tìm hiểu và học hỏi thêm?

Thực tế, không biết bao nhiêu là đủ và kiến thức cũng vậy. Cho nên, bạn phải tự tìm hiểu, tự đọc, tự học mỗi ngày để kiến thức thành tri thức và bạn có thể áp dụng vào nhiều việc khác nhau.

2. Kỹ năng:

- Sau 2 – 3 năm học nghề, bạn đã có được những kỹ năng chuyên môn nào?

- Bạn đã làm được gì, đã giải quyết được những bài tập, công việc nào?

Chắc chắn bạn biết điều này. Kỹ năng nghề nghiệp cá nhân để giải quyết các công việc trong học tập, trong lao động. Bạn yếu và chưa tự tin thì cần phải tiếp tục luyện tập. Kỹ năng không tự nhiên mà có.

3. Thái độ:

Đây là thành tố quan trọng nhất. Bạn cần lưu ý, nếu như bạn có kiến thức và kỹ năng tốt thì vẫn chưa đủ. Thái độ quyết định tất cả. Nếu bạn làm việc ở doanh nghiệp, bạn có thể vẫn có thiếu và yếu về kiến thức. Nhưng, nếu bạn có 1 thái độ tốt, tích cực, chịu học, chịu nghiên cứu, thì bạn sẽ thành công. Và, ngược lại.

Thái độ chứ không phải trình độ, sẽ quyết định nhiều điều.

Tự bồi dưỡng thêm Kiến thức; Kỹ năng; Thái độ cho chính bạn để thành công.

Bạn xem Video Clip tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét