Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2021

HỌC NGHỀ LÀ HỌC NHỮNG GÌ?

Bạn dự định sẽ học nghề, nhưng không biết nếu học nghề thì sẽ học những gì? 

Nếu bạn học nghề ở bậc trung cấp hoặc cao đẳng, thì bạn sẽ học:

1. Các môn chung: Chính trị; Pháp luật; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng - an ninh; Ngoại ngữ; Tin học.

Đây là những môn bắt buộc nên bạn học nghề ở trường nào, ở tỉnh / thành phố nào tại VN, bạn đều phải học.

2. Lý thuyết nghề: những môn học lý thuyết liên quan đến nghề bạn đang học. Đây là những môn học bổ trợ, nền tảng để bạn có thể áp dụng vào thực hành, thực tập.

Lý thuyết chiếm khoảng 30% thời gian học của toàn khóa học và bạn không học lý thuyết lan man, chung chung mà là lý thuyết nghề.

3. Thực hành nghề: bạn sẽ được thực hành tại trường nghề và thực tập tại doanh nghiệp. Áp dụng lý thuyết, bạn thực hành và sẽ có kỹ năng nghề tốt.

Thực hành - chiếm khoảng 70% thời gian của toàn khóa học. Và, chỉ có thực hành, bạn mới có được kỹ năng (tay nghề). Từ đó, bạn tự tin bước vào thị trường lao động.

4. Học văn hóa THPT: nếu bạn vừa xong THCS hoặc chưa có bằng THPT, bạn muốn học văn hóa THPT thì tại trường nghề, ngoài học nghề, bạn có thể học văn hóa.

Học văn hóa THPT để sau khi có chứng nhận hoàn thành văn hóa THPT hoặc bằng tốt nghiệp THPT, bạn có thể học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng.

Học văn hóa và học nghề - Con đường học tập, cơ hội việc làm của bạn rộng mở.

Bạn có thể xem Video Clip tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét