Thứ Năm, 11 tháng 3, 2021

CHUYỂN TRƯỜNG, ĐỔI NGHỀ, KHI ĐÃ HỌC, ĐƯỢC KHÔNG?

Bạn đã nhập học và học 1 thời gian. Sau đó, vì nhiều lý do khác nhau, bạn muốn chuyển trường, thay đổi nơi học, đổi nghề?

Bạn đã tốt nghiệp Trung cấp / Cao đẳng / Đại học và nay muốn học một ngành / một nghề khác? 

Bạn muốn chuyển đổi điểm của các môn học tương ứng mà bạn đã học và đạt?

...

1. Nếu bạn đang học Đại học nhưng cảm thấy không phù hợp hoặc quá nhiều lý thuyết và bạn muốn chuyển sang học Cao đẳng / Trung cấp thì việc này hoàn toàn có thể thực hiện. Bạn có thể học nghề tại trường Cao đẳng / Trung cấp cùng hoặc khác với ngành đã học ở bậc Đại học. Bạn đủ điều kiện học Đại học thì đủ điều kiện học Cao đẳng / Trung cấp. Nếu bạn đã học và thi 1 số môn thì bạn cần có xác nhận kèm điểm số của trường Đại học để trường mới (trường bạn muốn chuyển đến) xem xét, quyết định và miễn môn tương ứng trong chương trình học, đã đạt.

2. Nếu bạn đang học Cao đẳng / Trung cấp và muốn chuyển đến 1 trường khác cũng để học Cao đẳng / Trung cấp thì hoàn toàn có thể được. Bạn có thể học cùng nghề hoặc khác nghề đã học ở trường cũ. Khi bạn có minh chứng các môn đã học và đạt thì trường mới cũng lấy đó làm cơ sở, xem xét để miễn môn cho bạn (nếu phù hợp với chương trình đã học ở trường mới).

3. Nếu bạn đang học nghề trong trường Cao đẳng / Trung cấp nhưng muốn chuyển sang 1 nghề khác, cũng trong trường đang học, thì hoàn toàn có thể được. Trong cùng 1 trường thì lại dễ dàng hơn nhiều. Nhà trường sẽ xem xét nguyện vọng của bạn rồi quyết định.

4. Nếu bạn đã tốt nghiệp và giờ học tiếp nghề khác thì cũng có thể sử dụng bảng điểm của khóa học trước để nộp cho nhà trường (trường mới). Từ đó, nhà trường (trường mới) cũng có thể xem xét và miễn 1 số môn.

Khi thấy không phù hợp, bạn có thể chuyển nghề, chuyển trường, để không mất thêm công sức, thời gian, tài chính và rồi có thể...thất nghiệp.

Bạn có thể xem Video Clip tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét