Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

THIẾT LẬP MỤC TIÊU HỌC TẬP

Trong rất nhiều việc, bạn cần có mục tiêu. Bởi vì, bạn không thể chỉ làm cho có hoặc làm cho vui. Khi bạn có mục tiêu, bạn sẽ hướng đến mục tiêu đó và cố gắng để đạt. Đạt được mục tiêu, bạn thành công.

Vậy mục tiêu là gì? Bạn có thể hiểu, đó là đích đến mà chính bạn đặt ra cho chính bạn. Mục tiêu trong từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng giai đoạn. Có thể, bạn cũng đã nghe và thường nói về "mục đích". Tuy nhiên, mục đích thường rộng hơn, chung chung hơn và bao quát hơn mục tiêu.

Học là 1 việc quan trọng. Và trong học tập, bạn cần xây dựng mục tiêu. Bởi vì, học để làm. Và để làm được thì cần học tốt, có mục tiêu tốt, chứ không chỉ học cho biết hoặc học rồi để đó.

Vậy, thiết lập mục tiêu như thế nào?

1. Mục tiêu cần phải cụ thể (Specific): Bạn cần có mục tiêu cụ thể. Có nghĩa là, bạn không viết chung chung, mơ hồ. Trong học nghề, càng cụ thể, càng tốt. Học nghề để tạo ra sản phẩm, giải quyết các công việc thực tế, chứ không phải bạn viết văn. Cụ thể, rõ ràng và ngắn gọn, để mục tiêu của bạn xây dựng như là "kim chỉ nam", hướng bạn về đến đích.

2. Mục tiêu cần phải đo lường được (Measurable): Mục tiêu bạn xây dựng có gắn liền với kết quả cụ thể mà bạn mong muốn hay không? Mục tiêu trong học tập, khi bạn xây dựng, cần gắn với điểm số, vối các con số cụ thể. Đó không phải là chạy theo thành tích mà là mốc, là đích mà bạn mong muốn, đặt quyết tâm để đạt được.

3. Mục tiêu cần phải khả thi (Achievable): Chính bạn là người biết rõ năng lực, khả năng của bạn. Vì vậy, bạn xây dựng mục tiêu cần vừa sức với chính bạn để có thể thực hiện được, bạn nhé. Bạn không nên đặt ra mục tiêu quá cao so với năng lực của bạn, vì như vậy, khó mà đạt được. 

4. Mục tiêu cần phải thực tế (Realistic): Khi thiết lập mục tiêu, bạn cần phải "thực tế". Mục tiêu trong học nghề của bạn là gì? Đó có phải là cần có kỹ năng nghề (tay nghề) để sau này không thất nghiệp? Hay là bạn đang học nghề, nhưng mục tiêu lại là bay vào vũ trụ? Ai cũng có ước mơ và ước mơ ấy cũng không tốn tiền, nên bạn cứ ước và mơ. Tuy nhiên, trước hết cần có mục tiêu để thực hiện từng bước. Ước mơ sẽ thành hiện thực khi bạn có mục tiêu cụ thể.

5. Mục tiêu cần phải giới hạn thời gian (Timely): Bạn không thể xây dựng mục tiêu mà thiếu thời gian để thực hiện và hoàn thành. Bạn cần có thời gian để thực hiện các công việc. Thời gian cũng chính là "sức ép" để bạn phải làm. Nếu không có thời gian, bạn sẽ làm mãi mãi hoặc không làm gì và không bao giờ đạt được mục tiêu đã đề ra.

Mục tiêu của bạn khi xây dựng, cần phải "thông minh" (SMART) nhé. 

Bạn xem Video Clip tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét