Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KHI KHỞI NGHIỆP

Việc gì cũng cần có kỹ năng và khởi nghiệp để thành công, bạn cũng cần có kỹ năng quản lý tài chính tốt. Và, để quản lý tài chính tốt, bạn cần lưu ý:

1. Ghi lại thu chi hàng ngày:

- Bạn không thể nhớ hết các hoạt động trong ngày và cho dù có nhớ thì nếu không ghi, bạn sẽ quên sau 1 tuần, 1 tháng.

- Ghi lại cũng là cách làm việc khoa học. Bạn cần có sổ sách, giấy tờ vì bạn là chủ doanh nghiệp thì cần phải quản lý khoa học.

2. Phân biệt tài chính doanh nghiệp và tài chính gia đình:

- Bạn không nên lẫn lộn vì thu chi cho gia đình, chi tiêu hàng ngày cho cá nhân,…phải khác với chi phí, thu chi của doanh nghiệp.

- Nếu bạn nhầm lẫn, có thể bạn nghĩ rằng lợi nhuận nhiều, nhưng lại không có.

3. Trả lương cho chính bạn:

- Bạn từ bỏ làm thuê để làm chủ. Vậy thì, bạn phải nhận được mức lương xứng đáng. Nhiều bạn khởi nghiệp đã quên mất điều này.

- Nếu bạn khởi nghiệp và bạn chỉ làm “không công” thì lợi nhuận có được, chưa phải là lợi nhuận của doanh nghiệp, do chưa tính lương cho chính bạn.

4. Lợi nhuận:

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

- Bạn có thể xem lại các bài trước để có thêm thông tin về doanh thu, chi phí và các thông tin khác.

- Dù lợi nhuận có ít, hay không như mong đợi thì đó cũng là 1 thành công. Bởi vì, khởi nghiệp rất khó khăn và không phải muốn có lợi nhuận là có ngay.

Là chủ doanh nghiệp, bạn cần có kỹ năng quản lý tài chính. Nếu chưa, bạn phải học học và học.

Không ai có thể 1 lúc làm nhiều việc, biết được nhiều điều và thành công trong mọi lĩnh vực. Nhưng, không vì bất cứ lý do gì mà bạn dừng lại. Nếu dừng lại có nghĩa là bạn bỏ cuộc.

“Sức khỏe” của 1 doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố và trong số đó, tài chính đóng vai trò quan trọng nhất.

Bạn xem Video Clip tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét