Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

SUY NGHĨ ĐỂ KHỞI NGHIỆP

Để khởi nghiệp, bạn không chỉ cần đến vốn, ý tưởng mà còn phải suy nghĩ, tư duy rất nhiều. Có ý tưởng, có vốn là cần thiết. Nhưng, chưa đủ. Nếu “làm công, ăn lương”, bạn đã có chủ doanh nghiệp lo nhiều việc, thì khi làm chủ, bạn phải lo rất nhiều.

1. Suy nghĩ về thị trường:

- Thị trường hiện nay có phù hợp cho doanh nghiệp của bạn, sản phẩm và dịch vụ của bạn cung cấp hay không?

- Bạn cần tìm hiểu, dấn thân vào thị trường để có thông tin, biết nhiều điều và từ đó có sản phẩm / dịch vụ phù hợp.

- Thị trường có thể rất rộng lớn nhưng đã có nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm / dịch vụ tương tự với doanh nghiệp của bạn. Vậy, “đất” nào dành cho doanh nghiệp của bạn?

2. Vấn đề:

- Sản phẩm / dịch vụ của doanh nghiệp giải quyết vấn đề, “nỗi đau” nào cho khách hàng?

- Bạn mang những giá trị gì đến cho khách hàng? Hiện nay, khách hàng cần giải pháp và họ chi tiền để mua những giải pháp.

3. Công nghệ:

- Công nghệ liên tục thay đổi, phát triển nhanh chóng. Các doanh nghiệp khác đã đầu tư rất mạnh mẽ. Doanh nghiệp của bạn còn “non trẻ”. Vậy thì, bạn có thể tạo ra những sản phẩm tốt, chất lượng, bao bì, mẫu mã đẹp,…nếu dùng công nghệ cũ?

- “Chạy đua” theo công nghệ, bạn có đủ vốn để thực hiện?

4. Sản phẩm:

- Bạn không phải bán sản phẩm mà là bán dịch vụ, giải pháp cho người tiêu dùng. Bạn đem lại giá trị và đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng thì bạn và doanh nghiệp sẽ “sống khỏe”.

- Bạn cũng cần lưu ý đến môi trường, chất lượng của sản phẩm và nên cải tiến, thay đổi sau khi đã lắng nghe, để sản phẩm / dịch vụ của bạn ngày càng hoàn thiện hơn.

Có tư duy, bạn sẽ “phát hiện” ra nhiều điều. Khi có tư duy, suy nghĩ, bạn sẽ có những đóng góp tốt cho thị trường, doanh nghiệp và xã hội

Hãy tư duy không ngừng và làm việc tích cực, bạn nhé.

Bạn xem Video Clip tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét